Paragraf § 231 – Zákoník práce

§ 231
(1) Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření.
(2) Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.
(3) Zvláštní právní předpisy74) upravující zvyšování kvalifikace nejsou tímto zákonem dotčeny.
74) Například § 24 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.,
74) § 22 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb.,
§ 51 odst. 9 a § 54 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz