Paragraf § 124 – Zákoník práce

§ 124
Příplatek za vedení
(1) Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce.
(2) Příplatek za vedení přísluší také
a) zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti, je-li toto zastupování u zaměstnavatele upraveno zvláštním právním předpisem nebo organizačním předpisem, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení stanoveného pro nejbližší nižší stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci,
b) zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance.
(3) Výše příplatku za vedení činí:

--------------------------- ----------------------------- --------------- -----
Stupeň řízení             Výše příplatku za vedení v % z platového 
                    tarifu nejvyššího platového stupně 
                    v platové třídě, 
                    do které je vedoucí zaměstnanec zařazen
--------------------------- ----------------------------- --------------- ------
1. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci        5 až 30 
podřízených zaměstnanců 
--------------------------- ------------------------------ -------------- ------
2. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí 
vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení       15 až 40
nebo vedoucí zaměstnanec-statutární 
orgán, který řídí práci podřízených 
zaměstnanců  
---------------------------- ----------------------------- -------------- -------
3. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí 
vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení,      20 až 50
vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, 
který řídí vedoucí zaměstnance 
na 1. stupni řízení, nebo vedoucí 
zaměstnanec-vedoucí organizační složky, 
který řídí vedoucí zaměstnance 
na 1. stupni řízení 
---------------------------- ----------------------------- --------------- ------
4. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec-statutární 
orgán, který řídí vedoucí zaměstnance 
na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí  30 až 60
organizační složky, 
který řídí vedoucí zaměstnance na 
2. stupni řízení, náměstek člena vlády, 
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, 
vedoucí Kanceláře Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, 
vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu 
České republiky, vedoucí Kanceláře 
Veřejného ochránce práv a ředitel 
Ústavu pro studium totalitních režimů 
--------------------------- ----------------------------- ----------------- -----
(4) Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz