Paragraf § 57 – Zákoník práce

§ 57
Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení povinností stanovených § 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění21), pokud jde o režim dočasně práce neschopného pojištěnce.
---------------------------
Pozn. ASPI: Ustanovení § 57 se použijí poprvé ode dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - viz § 393a.
21) § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz