Paragraf § 318 – Zákoník práce

§ 318
Pracovněprávní vztah uvedený v § 3 větě druhé nemůže být mezi manžely nebo partnery51a).
51a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz