Paragraf § 22a – Zákon o veřejném zdravotním pojištění

§ 22a
Zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková
Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz