Paragraf § 54 – Zákon o veřejném zdravotním pojištění

§ 54
Smluvní zdravotní pojištění
(1) Zdravotní pojišťovny jsou vedle provádění zdravotního pojištění podle tohoto zákona oprávněny provádět rovněž smluvní zdravotní pojištění pro
a) osoby, které nejsou pojištěnci podle tohoto zákona,
b) pojištěnce ke krytí zdravotní péče přesahující rámec hrazené péče včetně léčení v cizině.
(2) K provádění smluvního pojištění podle odstavce 1 je třeba povolení podle zvláštního zákona.48)
48) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz