Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (59/1998 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Odpovědnost výrobce za vadu výrobku
 • § 2 – Výrobce
 • § 3 – Výrobek
 • § 4 – Vada výrobku
 • § 5 – Zproštění odpovědnosti
 • § 6a – Výrobce je povinen nahradit škodu na věci, za kterou odpovídá, jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového
 • § 7 – Spolupůsobení třetí osoby
 • § 7a – Společná odpovědnost výrobců
 • § 8 – Zákaz vyloučení nebo omezení povinnosti náhrady předem
 • § 9 – Promlčení
 • § 9a – Zánik práva na náhradu škody
 • § 10 – Použití občanského zákoníku
 • § 11 – Případy vyloučení použití zákona
 • § 12 – Účinnost
© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz