Paragraf § 7a – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

§ 7a
Společná odpovědnost výrobců
(1) Odpovídá-li za škodu více výrobců, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
(2) Poškozená osoba může uplatnit nárok na náhradu škody vůči kterémukoli z nich.
(3) Vzájemné vypořádání solidárně odpovídajících výrobců se provede podle účasti každého z nich.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz