Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství (194/1949 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Narozením
  • § 2 – Sňatkem
  • § 3 – Udělením
  • § 4 – Státoobčanský slib
  • § 6 – Propuštěním
  • § 7 – Odnětím
  • § 8 – Rodinní příslušníci
  • § 10 – Počátečním dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti všeobecné předpisy a nabývání a pozbývání státního občanství. Zejména se
  • § 12 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1949; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz