Paragraf § 12 – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

§ 12
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz