Paragraf § 10 – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

§ 10
Použití občanského zákoníku
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použije se ustanovení občanského zákoníku.
(2) Poškozený může podle své volby uplatnit právo na náhradu škody buď podle obecné úpravy odpovědnosti za škodu, nebo vůči výrobci podle tohoto zákona.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz