Paragraf § 8 – Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

§ 8
Zákaz vyloučení nebo omezení povinnosti náhrady předem
Povinnost výrobce nahradit škodu způsobenou vadou jeho výrobku podle tohoto zákona nelze předem vyloučit ani omezit jednostranným prohlášením nebo dohodou. Ujednání, která by takové vyloučení nebo omezení umožňovala, jsou neplatná od samého počátku.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz