Paragraf § 7b – Zákon o ochraně spotřebitele

§ 7b
Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely
Nabízet za účelem prodeje, prodávat a vyvážet mimo území České republiky výrobky, které jsou určeny pro humanitární účely a jsou označeny nápisem „humanita“ podle zvláštního právního předpisu7), se zakazuje.
7) § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz