Paragraf § 14 – Zákon o ochraně spotřebitele

§ 14
(1) Prodávající je povinen označit provozovnu způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem11b).
(2) Prodávající je povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad11a) o tom, kde lze vypořádat případné závazky.
11a) Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.
11b) § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz