Paragraf § 28a – Zákon o ochraně spotřebitele

§ 28a
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou
a) způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku,
b) podrobnosti o způsobu označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,
c) seznam textilních výrobků, které nemusejí být označeny údaji o složení materiálu,
d) podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech,
e) seznam druhů obuvi, které nemusí být označeny údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech,
f) podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla včetně názvů těchto druhů, vlastností, které je charakterizují, jim přidaných symbolů a metod stanovení příslušných chemických a fyzikálních vlastností, jakož i pro označování výrobků z křišťálového skla včetně stanovení výrobků z křišťálového skla, které označování podléhají.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz