Paragraf § 29 – Zákon o ochraně spotřebitele

§ 29
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz