Paragraf § 18b – Zákon o ochraně spotřebitele

§ 18b
Neoprávněné používání ekoznačky12c) se zakazuje.
12c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz