Paragraf § 1 – Katastrální zákon

§ 1
(1) Zřizuje se
katastr nemovitostí
České republiky (dále jen "katastr").
(2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je
evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
podle zvláštního předpisu 1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.
(3)
Katastr
je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.
(4)
Katastr
je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.
1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz