Paragraf § 27a – Katastrální zákon

§ 27a
Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování podle tohoto zákona správní řád.16a)
16a) Zákon č. 71/1967 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz