Paragraf § 32 – Katastrální zákon

§ 32
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz