Paragraf § 24 – Katastrální zákon

§ 24
Porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 fyzickou osobou je přestupkem, za který může katastrální úřad uložit
a) pokutu do výše trojnásobku minimální mzdy 15) za jednání uvedená v § 23 písm. a) až d),
b) pokutu do výše pětinásobku minimální mzdy 15) za jednání uvedená v § 23 písm. e) až j).
15) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz