Paragraf § 22a – Katastrální zákon

§ 22a
Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu14b).
14b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz