Paragraf § 26 – Katastrální zákon

§ 26
Není-li v zákoně stanoveno jinak, platí pro projednávání přestupků podle § 24 tohoto zákona a pro projednávání porušení pořádku na úseku katastru podle § 25 tohoto zákona obecné předpisy.16)
16) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz