Paragraf § 30 – Katastrální zákon

§ 30
(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou podrobněji upraví
a) předmět a obsah katastru,
b) vymezení staveb podle § 2 odst. 1 písm. f),
c) činnost při správě katastru a obnově katastrálního operátu,
d) geodetické práce pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů, vyhotovování upřesněných přídělových plánů a vytyčování hranic pozemků,
e) označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem,
f) podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu poskytovaných údajů a úplaty za ně,
g) výměnný formát poskytovaných a přebíraných údajů informačního systému katastru,
h) podmínky šíření údajů katastru.
(2) Přejímání a porovnávání údajů katastru a jiných informačních systémů upraví nařízení vlády.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz