Paragraf § 424 – Občanský zákoník

§ 424
Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz