Paragraf § 59 – Občanský zákoník

§ 59
(1) Poskytovatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a která přenechává právo uvedené ve smlouvě.
(2) Budovou nebo její částí se rozumí stavba určená pro bydlení nebo stavba určená pro ubytování.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz