Paragraf § 779 – Občanský zákoník

§ 779
Vkladatel má právo na úroky nebo jiné majetkové výhody stanovené peněžním ústavem v souladu s opatřením podle zvláštních předpisů7).
7) § 11 odst. 3 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz