Paragraf § 135a – Občanský zákoník

§ 135a
Vlastníku věci náležejí i přírůstky věci, i když byly odděleny od věci hlavní.
Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby.
Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.
1) Např. § 261 odst. 2 obchodního zákoníku.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz