Paragraf § 61 – Občanský zákoník

§ 61
Poskytovatel nesmí na spotřebiteli požadovat
a) žádné jiné platby než ty, které jsou dohodnuty ve smlouvě,
b) jakékoli platby před uzavřením smlouvy ani po dobu, po kterou může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 63 odst. 1 písm. a) až c).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz