Paragraf § 73 – Zákon o státní sociální podpoře

§ 73
V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení,22) pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.
22) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz