Paragraf § 26 – Zákon o státní sociální podpoře

§ 26
Normativní náklady na bydlení
(1) Normativní náklady na bydlení činí pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
|Počet osob      | Měsíční náklady na bydlení podle počtu  obyvatel obce         |
|v rodině podle    +-------------------------------------------------------------------------+
|§ 7 odst. 6     | Praha  více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999  |
+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
|jedna        | 3 339     2 893    2 659      2 518      2 460    |
|dvě         | 4 926     4 233    3 913      3 721      3 640    |
|tři         | 6 764     5 858    5 440      5 188      5 083    |
|čtyři a více     | 8 545     7 453    6 948      6 644      6 517    |
+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
+-------------------- +------------------------------------------------------------------------ +
|Počet osob      | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce        |
|v rodině podle    +-------------------------------------------------------------------------+
|§ 7 odst. 6    | Praha   více než 100 000  50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 |
+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
|jedna        | 2 236     2 236      2 236      2 236     2 236  |
|dvě         | 3 362     3 362      3 362      3 362     3 362  |
|tři         | 4 730     4 730      4 730      4 730     4 730  |
|čtyři a více    | 5 978     5 978      5 978      5 978     5 978  |
+-------------------- +------------------------------------------------------------------------ +
(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních nákladů na bydlení rozhodný počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek uvedeného období.
(3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené v odstavci 1 jsou platné pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz