Paragraf § 66 – Zákon o státní sociální podpoře

§ 66
Orgány rozhodující o dávkách
(1) O dávkách rozhodují úřady státní sociální podpory.
(2) Místní příslušnost úřadu státní sociální podpory se řídí místem, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu podle zvláštních předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz