Paragraf § 71 – Zákon o státní sociální podpoře

§ 71
nadpis vypuštěn
(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení
a) úřady práce přezkoumává krajský úřad,
b) úřady městských částí hlavního města Prahy přezkoumává Magistrát hlavního města Prahy.
(2) Odvolání nemá odkladný účinek.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz