Paragraf § 76 – Zákon o státní sociální podpoře

§ 76
Nárok na dávky zaniká nejpozději uplynutím
a)30. září 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) a d),
b)31. října 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. b) a c),
c)31. prosince 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. a), c) a f),
d)31. ledna 1996, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. b), d), e) a g).

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz