Paragraf § 36 – Zákon o oceňování majetku

§ 36
Účinnost zákona
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz