Paragraf § 14 – Zákon o oceňování majetku

§ 14
Členění trvalých porostů
Pro účely oceňování se trvalé porosty člení na
a) lesní porosty,14)
b) ovocné dřeviny,
c) vinnou a chmelovou révu,
d) okrasné rostliny.
14) § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz