Paragraf § 13 – Zákon o oceňování majetku

§ 13
Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků a jiných pozemků
Pozemky vodních nádrží, vodních toků a jiné pozemky se oceňují cenami stanovenými vyhláškou.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz