Článek 8 – Ústava České republiky

Čl.8
Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz