Článek 3 – Ústava České republiky

Čl.3
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz