Článek 105 – Ústava České republiky

Čl.105
Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz