Článek 110 – Ústava České republiky

Čl.110
Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz