Článek 81 – Ústava České republiky

Čl.81
Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz