Článek 7 – Ústava České republiky

Čl.7
Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz