Článek 113 – Ústava České republiky

Čl.113
Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz