Paragraf § 192 – Stavební zákon

§ 192
Vztah ke správnímu řádu
Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz