Paragraf § 183 – Stavební zákon

§ 183
(1) Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.
(2) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.
(3) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu56).
56) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz