Paragraf § 81 – Stavební zákon

§ 81
Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
(1) Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen "rozhodnutí o změně stavby") stanoví podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
(2) Rozhodnutí o změně stavby vyžadují
a) nástavby,
b) přístavby,
c) změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí.
(3) Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují a) stavební úpravy, b) udržovací práce.
(4) Rozhodnutí o změně stavby může stavební úřad sloučit s řízením o změně v užívání stavby podle § 126 a 127.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz