Paragraf § 74 – Stavební zákon

§ 74
Posuzování regulačního plánu pořizovaného na žádost
Žadatel připojí k žádosti o vydání regulačního plánu posudek a dokumentaci vlivů. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí30) v tomto případě k žádosti nepřikládá.
30) § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz