Paragraf § 68 – Zákon o veřejných dražbách

§ 68
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce ode dne vyhlášení.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz