Paragraf § 64 – Zákon o veřejných dražbách

§ 64
Dražby movitých věcí zahájené podle dosavadních předpisů se dokončí podle těchto předpisů.

© 2008 zákoník

Zákony A Vyhlášky - zla.cz Legislativa - axz.cz Zákony a právo - cray.cz